Privacystatement

Verantwoordelijke
BV 18k is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat BV 18k beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. BV 18k is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
BV 18k verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. BV 18K gebruikt uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Uw persoonlijke gegevens worden voorts gebruikt voor het aangaan van een dienstverband.

Grondslag van de verwerking
BV 18k moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). BV 18k kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Daarom vragen we u bij het invullen expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 32 van de AVG verplicht BV 18k om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier worden (nog) niet versleuteld. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
BV 18K bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u BV 18k verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. BV 18k behandelt uw contactverzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG). Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die BV 18k van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: BV 18k – Postbus 5033 – 5004 EA – Tilburg

Cookiebepaling

We zijn als BV 18k wettelijk verplicht de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van de BV 18k maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt BV 18k?

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies
Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken gebruik van Google Analytics. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies weigeren
De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons belangrijk om de inhoud van de website goed op onze bezoekers af te stemmen. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat via www.18k.nl geen cookies worden geplaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt. U kunt dit het beste opzoeken via de helpfunctie van uw browser.

18k
B.V. 18k is actief op het gebied van personeelsdiensten, administratieve ondersteuning, arbeidsontwikkeling en diagnose. Op deze gebieden ondersteunt 18k de Diamant-groep in Tilburg. De Diamant-groep is een leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Haar missie is begeleiding, werk- en ontwikkelings- mogelijkheden bieden, waardoor kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Ruim 2.500 mensen werken bij of via de Diamant-groep op basis van beschut werken, detachering, begeleid werken of in het kader van de Participatiewet. Daarnaast levert 18k diensten aan gemeenten en andere aan de overheid gelieerde organisaties.