U bent klant?

Bij u gaat een alfahulp aan de slag om u te helpen bij huishoudelijke taken. Hierbij willen we u graag informeren over een aantal praktische zaken. Hebt u ondanks deze informatie nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de Helpdesk Alfacheque.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Werkgever - werknemer
Arbeidsovereenkomst
U bent de werkgever van uw alfahulp! U gaat als werkgever en werknemer samen een arbeidsovereenkomst aan. Om dit voor u beiden makkelijk te maken, stuurt 18k een arbeidsovereenkomst in drievoud naar u toe. Neem deze arbeidsovereenkomst samen met uw alfahulp door en zorg ervoor dat deze overeenkomst door u beiden wordt getekend. U en uw alfahulp behouden ieder een kopie van de arbeidsovereenkomst. Eén kopie moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar 18k. Pas nadat de getekende arbeidsovereenkomst is ontvangen, kan betaling aan uw alfahulp plaatsvinden en bent u ook verzekerd (zie ook: Schade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand)!

Werkzaamheden en werktijden

U maakt zelf afspraken met uw alfahulp over welke huishoudelijke werkzaamheden moeten gebeuren, op welke dagen en werktijden. De alfahulp mag maximaal drie dagen per week bij u werken.

U hebt geen administratieve verplichtingen!

Uw alfahulp valt onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’. U als werkgever hoeft dan ook geen loonbelasting of premies werkgeversverzekeringen af te dragen of een administratie hiervan bij te houden. Uw alfahulp kan zich desgewenst zelf vrijwillig verzekeren voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 

Opzeggen

Zowel u als uw alfahulp kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen. Houd wel rekening met een opzegtermijn van één betaalperiode oftewel vier weken.

Betaling

Alfacheque

Voor ieder gewerkt uur* geeft u uw alfahulp een Alfacheque. Iedere alfacheque vertegenwoordigt een waarde van
€ 15,57 (gemeente Tilburg) of € 15,00 (gemeente Alphen-Chaam en Baarle Nassau) oftewel het uurloon. Elke alfacheque bestaat uit drie delen, heeft een uniek nummer en is voorzien van een streepjescode oftewel barcode (waaraan 18k kan zien dat de cheque van u afkomstig is). U houdt één strookje van de cheque voor uw eigen administratie (A-deel) en geeft de twee andere delen (B- en C-deel) van de alfacheque aan uw alfahulp. Voordat u de alfacheque aan uw alfahulp geeft, zet u uw handtekening op de achterzijde van iedere alfacheque. 

* Indien uw alfahulp bijvoorbeeld 3½ uur per week werkt, geeft u uw alfahulp de ene week 3 en de andere week 4 alfacheques!

Uurloon

Het uurloon van de alfahulp bedraagt € 15,57 (gemeente Tilburg) of € 15,00 (gemeente Alphen-Chaam en Baarle Nassau). Dit bedrag is inclusief 8% vakantietoeslag en betaling van vakantie-uren. Uw alfahulp ontvangt dus niet apart vakantiegeld. Dit is al opgenomen in het uurloon. Als uw alfahulp vakantie opneemt, dan is de betaling hiervan ook al opgenomen in het uurloon.

Levering alfacheques

Iedere 13 weken ontvangt u – tijdig – per post voldoende alfacheques om uw alfahulp mee te kunnen betalen. Hebt u bijvoorbeeld een indicatie voor drie uur huishoudelijke hulp per week? Dan ontvangt u iedere 13 weken in totaal 39 alfacheques (13 weken van ieder drie cheques). 

Inlevering en uitbetaling alfacheques

Uw alfahulp stuurt iedere vier weken de alfacheques op naar 18k. 18k zorgt namens u voor de uitbetaling van de alfacheques aan de alfahulp.

Overhouden van alfacheques

U ontvangt iedere 13 weken het aantal alfacheques waarop u maximaal recht hebt. In de loop van het jaar gaat u mogelijk niet alle alfacheques gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij ziekte of vakantie van uw alfahulp of wanneer u zelf (tijdelijk) geen gebruik maakt van uw alfahulp. De alfacheques van een totaal kalenderjaar kunnen uiterlijk tot en met 31 december van het kalenderjaar gebruikt worden.

Ziekte
Wanneer uw alfahulp ziek is en niet kan werken, dan heeft uw alfahulp recht op maximaal zes weken doorbetaling. 

Overleg bij ziekte

Indien uw alfahulp (kort) ziek is, overleg dan met elkaar of uw alfahulp mogelijk op een ander tijdstip kan komen werken. Dit is bij een kortdurende ziekte zowel voor u als voor de alfahulp de meest praktische oplossing!

Ziekmelding

Kan uw alfahulp niet op een ander moment werken of blijft hij/zij langer ziek? Dan is het belangrijk dat u als werkgever aan 18k doorgeeft dat uw alfahulp ziek is (Helpdesk Alfacheque: 013 46 41 961). Ook moet u weer doorgeven wanneer uw alfahulp hersteld is. Dit is zowel voor u als voor uw alfahulp erg belangrijk. 18k kan er dan voor zorgen dat uw alfahulp wordt doorbetaald! Voor u is het van belang omdat u over de niet gewerkte uren geen eigen bijdrage / eigen betaling hoeft te betalen!

Géén alfacheques bij ziekte

Bij ziekte van uw alfahulp hoeft u uiteraard geen alfacheques te geven! 

Vervanging

Mocht uw alfahulp langer ziek blijven, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Alfacheque om een vervanger voor u te regelen. Vervanging is pas aan de orde als uw alfahulp langer dan twee weken ziek is. Het regelen van vervanging bij ziekte kan helaas niet gegarandeerd worden.

Vervanger en alfacheques

Komt er een vervanger omdat uw (eigen) alfahulp bijvoorbeeld ziek is, dan kunt u de vervangende alfahulp ook betalen met de alfacheques. Het is wel belangrijk dat u bij vervanging de naam van de vervangende alfahulp vermeldt op de achterzijde van de alfacheque! 

Vakantie
In onderling overleg met u als werkgever, kan uw alfahulp vakantie opnemen. In ieder geval mag uw alfahulp gedurende een kalenderjaar vier weken vakantie opnemen. De vergoeding (oftewel betaling) van deze vakantiedagen is opgenomen in het uurloon. Over de periode van de vakantie ontvangt uw alfahulp dan ook geen alfacheques. Wilt u tijdens de vakantie van uw alfahulp graag tijdelijk een vervangende alfahulp die u helpt, neem dan tijdig contact op met de Helpdesk Alfacheque. Vervanging kan helaas niet gegarandeerd worden.
Eigen bijdrage

Gemeenten

Zoals u waarschijnlijk weet, moet u voor de huishoudelijke hulp van uw alfahulp ook een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage bedraagt € 19,00 per maand. De inning van deze bijdrage verloopt via het CAK. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK. U kunt het CAK bellen op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur via het gratis informatienummer 0800-1925. U kunt ook kijken op de website: www.hetcak.nl. (Centraal Administratiekantoor, Postbus 84030, 2508 AA Den Haag).

Schade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Gemeente Tilburg

Uw alfahulp steekt graag de handen uit de mouwen. Maar u, als werkgever, heeft geen zin in ‘rompslomp’ met verzekeringen. Dan is het goed om te weten dat de gemeente Tilburg bij Centraal Beheer Achmea een verzekering voor u heeft afgesloten. Gemeente Tilburg sluit de verzekering en is op dat moment de verzekeringnemer en betaalt de verzekeringspremie. U, als werkgever, en uw alfahulp zijn de verzekerden. De verzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. In het geval van schade meldt u zich bij 18k. Zij zorgen voor een schadeformulier en leggen u de verdere stappen uit. Centraal beheer beoordeelt of de schade in aanmerking komt voor vergoeding.

Wat is verzekerd? 
Een voorbeeld om het duidelijk te maken:

Stelt u zich eens voor: Anja Jansen werkt als alfahulp voor Wim Hendriks, en stoft een dure vaas af die plotseling uit haar handen glipt. De schade bedraagt € 1.275,-. Dit valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van Wim. Anja kan de schade ook niet verhalen op haar particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Met onze verzekering wordt schade gedekt die ontstaat bij het uitoefenen van de functie. Zelfs als bestuurder van een auto, motor of bromfiets tijdens werkverkeer.

De verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een werkgevers-aansprakelijkheidsverzekering en een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen.

Let op: Uw eigen risico is per gemelde schade €250,-

  • Alle voordelen op een rij 
    U bent goed verzekerd, als opdrachtgever van een alfahulp.
  • Geen administratieve rompslomp. Dat geldt voor alle betrokkenen.

Meer weten? 
Heeft u nog andere vragen over deze verzekering of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd ‘even Apeldoorn bellen’. Het telefoonnummer is (055) 579 8359, optie 3. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00- 17.30 uur

Schade melden
Per mail: alfahulpinfo@18k.nl
Telefonisch bij 18k: 013 46 41 961 Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur

Overige gemeenten

Uw gemeente heeft de risico’s voor u en voor uw alfahulp zoveel mogelijk beperkt en heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij de SVB Servicecentrum PGB: een collectieve regeling zaakschade en een aansprakelijkheidsverzekering. Het kan gebeuren dat uw alfahulp tijdens het werk schade bij u veroorzaakt. Het kan ook zijn dat uw alfahulp tijdens het werk schade oploopt waarvoor u als werkgever verantwoordelijk bent. Als uw eigen verzekering of die van de alfahulp de schade niet dekt, dan kunt u een beroep doen op deze verzekering.
U meldt de schade door een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar het Servicecentrum PGB. Het schadeformulier kunt u opvragen bij het SVB Servicecentrum PGB of dowloaden van de website, (Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, telefoon: 030 – 26 48 200, e-mail: pgb@svb.nl internet: www.svb.nl/pgb). Hier kunt u uiteraard ook terecht met vragen over dit onderwerp.
Bij schade aan uw eigendommen is er een eigen risico. Dat is het gedeelte van de schade dat u zelf moet betalen. Het eigen risico is € 125,- per keer dat u schade hebt. Heeft u in hetzelfde jaar meer dan één keer schade? Dan is uw eigen risico in dat jaar maximaal € 250,-. Per keer dat er schade is wordt er maximaal € 1.000,- vergoed. Uw gemeente heeft via het Servicecentrum PGB ook een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten. U kunt een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering als er een (juridisch) conflict ontstaat met uw alfahulp. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze rechtsbijstandsverzekering? Neem dan even contact op met de Helpdesk Alfacheque van 18k.

Wijzigingen doorgeven

Indien er wijzigingen zijn in uw personalia (bv wijziging telefoonnummer of (e-mail)adres), geef deze dan door aan de Helpdesk Alfacheque. Wijzigingen in uw personalia moet u overigens ook doorgeven aan uw gemeente.

Betaalschema

Klik hier voor inleverschema 2021