U bent alfahulp?

U bent aan het werk als alfahulp (mét alfacheques). Hierbij willen we u graag informeren over een aantal praktische zaken. Hebt u ondanks deze informatie nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de Helpdesk Alfacheque.

Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Nieuwe regeling Hulp aan Huis gemeente Tilburg

Nieuwe regeling Hulp aan Huis gemeente Tilburg

Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente Tilburg een nieuwe regeling Hulp aan Huis. Als iemand in 2020 Hulp aan Huis wil, krijgt hij/zij eerst een gesprek met de gemeente. Krijgt iemand hulp, dan kan dat alleen via een zorgaanbieder of met een persoonsgebonden budget (pgb). Iemand kan dan niet meer kiezen voor een  alfahulp via 18K.

Wat betekent dit voor u in 2020?

Vanaf 2020 krijgt u geen nieuwe klanten meer via 18K. U kunt nog wel bij uw huidige klanten blijven werken of bij inwoners die al een alfahulp hadden, maar waarvan de alfahulp ziek is of op vakantie of waarvan de alfahulp is gestopt. Alle inwoners met een alfahulp krijgen in 2021 een gesprek met de gemeente. Totdat uw klanten een gesprek hebben met de gemeente verandert er voor u niets. De ondersteuning van 18k blijft hetzelfde. Uw klanten krijgen nog steeds alfacheques en 18K betaalt uw salaris. Uw uurtarief blijft gelijk.

Gesprek met huidige klanten in 2021

Uw klanten krijgen tussen januari en december 2021 een gesprek. Een medewerker van de gemeente bespreekt dan met uw klant welke hulp nodig is, wat men zelf nog kan doen en welke hulp men kan krijgen van een partner, familie of bekende. Het kan zijn dat het aantal uren Hulp aan Huis die uw klant krijgt dan verandert.

Ook moet uw klant dan kiezen hoe hij de Hulp aan Huis voortaan wil ontvangen: via een aanbieder of zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). De gemeente bespreekt wat het beste bij de klant past

en welke mogelijkheden er zijn om u als hulp te behouden als u dat beiden wilt. Dat kan als u samen overstapt naar dezelfde aanbieder (u als werknemer, uw klant als klant) of als uw klant uw hulp wil inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Uw klant neemt u dan in dienst. Daarover staat hieronder meer informatie.

Aanbieders Hulp aan Huis in de gemeente Tilburg

In de gemeente Tilburg zijn de volgende aanbieders Hulp aan Huis actief:

Actiefzorg, www.actiefzorg.nl (klanten), www.werkenbijactiefzorg.nl (alfahulpen), telefoon 088-7508200, mailadres sollicitatie@actiefzorg.nl

Acteon Thuiszorg, www.acteonthuiszorg.nl, telefoon 013-75 06 100 (vestiging) 024-75 13 499 (HR afdeling), mailadres info@acteonthuiszorg.nl

Tzorg, www.tzorg.nl, mailadres regiotilburg@tzorg.nl, telefoon 06 30 55 22 23

Thalia, www.thaliathuiszorg.nl, telefoon 013-58 30 011, mailadres info@thaliathuiszorg.nl

Nuevo, www.nuevo-zorg.nl, telefoon 013-59 10 728, mailadres personeelszaken@nuevo-facilitair.nl

Thuiszorg INIS, www.thuiszorginis.nl, telefoon 013-7112464, mailadres tilburg@thuiszorginis.nl

Aanbieders betalen volgens cao VVT

Informatie over Persoonsgebonden budget (pgb)

Als een inwoner Wmo Hulp aan Huis krijgt kan hij zelf de hulp regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Hiervoor moet hij in staat zijn om met een pgb om te gaan, omdat hier veel regelwerk bij komt kijken. Zo moet hij zelf de hulp inkopen met het persoonsgebonden budget en afspraken maken met diegene die hulp gaat leveren. Dit moet de inwoner en de hulp vastleggen in een contract. Dat heet een zorgovereenkomst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft zorgovereenkomsten op de website staan die hiervoor gebruikt moeten worden. De SVB en de gemeente controleren de zorgovereenkomst. Vervolgens kan de inwoner de  rekeningen van de hulp naar de SVB sturen. De SVB beheert het budget en betaalt de hulp.

Op deze sites staat algemene informatie voor inwoners over een een pgb:

Op de site van de SVB staat bijvoorbeeld ook wat er gebeurd als hun hulp ziek is. Zie https://www.svb.nl/uw_zorgverlener_is_ziek

Als u  via een pgb wil gaan werken is er niet veel informatie beschikbaar omdat u uw afspraken maakt met de inwoner. Maar Per Saldo kan hierin wel iets betekenen, zie: https://www.pgb.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de site:  https://www.rijksoverheid.nl of bij https://www.belastingdienst.nl 

Werkgever - werknemer
Arbeidsovereenkomst
Samen met uw klant gaat u als werknemer en werkgever een arbeidsovereenkomst aan. Om dit makkelijk voor u beiden te maken, stuurt 18k naar de klant – ofwel uw werkgever! – een arbeidsovereenkomst in drievoud toe. Neem deze arbeidsovereenkomst samen met uw werkgever door en zorg ervoor dat deze overeenkomst door u beiden wordt getekend. U en uw werkgever behouden ieder een exemplaar en één exemplaar moet zo snel mogelijk teruggestuurd worden naar 18k. Pas nadat de getekende arbeidsovereenkomst is ontvangen, kan betaling aan uw alfahulp plaatsvinden en bent u ook verzekerd (zie ook: Schade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand)!

Werkzaamheden en werktijden

Samen met uw werkgever maakt u afspraken over de (huishoudelijke) werkzaamheden en werktijden. U mag maximaal drie dagen per week bij één klant werken (zie ook: inkomsten en fiscus).

Opzeggen

Zowel u als uw werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst opzeggen. Houd wel rekening met een opzegtermijn van één betaalperiode oftewel vier weken.

Betaling
Alfacheque
Voor ieder gewerkt uur* ontvangt u van uw werkgever een Alfacheque. Iedere alfacheque vertegenwoordigt een waarde van € 15,57 (gemeente Tilburg) of € 15,00 (gemeente Baarle Nassau en Alphen-Chaam) oftewel uw uurloon. Elke alfacheque bestaat uit drie delen, heeft een uniek volgnummer en is voorzien van een streepjescode ofwel barcode (waaraan 18k kan zien dat de cheque van uw werkgever afkomstig is). Uw werkgever houdt één strookje (A-deel) van de alfacheque en geeft de twee andere delen (B- en C-deel) aan u: een strookje voor uw eigen administratie en het (grootste) gedeelte van de alfacheque (C-deel) om in te leveren bij 18k. Uw werkgever moet een handtekening zetten op de achterzijde van het deel dat u naar 18k verstuurt. 

* Indien u bijvoorbeeld 3½ uur per week werkt, regelt u met uw werkgever dat hij/zij u de ene week 3 en de andere week 4 alfacheques geeft! 

Uurloon

In uw uurloon van € 15,57 (gemeente Tilburg) of € 15,00 (gemeente Baarle Nassau en Alphen-Chaam) is 8% vakantietoeslag en betaling van vakantie-uren opgenomen. U ontvangt dus niet apart vakantietoeslag en wanneer u vakantiedagen opneemt, dan hebt u hiervoor al salaris – via uw uurloon – ontvangen.

Per post

Iedere vier weken kunt u de alfacheques met de post versturen naar 18k. Zij zorgen ervoor dat het geld op uw bankrekening wordt bijgeschreven. 

Inlevering en uitbetaling alfacheques

In de bijlage ziet u de planning van de 13 betaalperiodes van vier weken. Ook ziet u in deze planning wanneer de alfacheques uiterlijk bij 18k in huis moeten zijn en wanneer u de betaling kunt verwachten. Mochten de alfacheques niet tijdig zijn ingeleverd, dan zullen ze bij de volgende betaalperiode worden uitbetaald.

Ziekte
Wanneer u door ziekte niet kunt gaan werken, dan hebt u recht op maximaal zes weken doorbetaling. 

Overleg bij ziekte

Neem, als u ziek bent, contact op met uw werkgever om door te geven dat u niet kunt komen. Bent u kort ziek, overleg dan met elkaar of u eventueel op een ander tijdstip (andere dag) uw werk kunt uitvoeren. Bij kortdurende ziekte is dit voor de werkgever – uw klant – de meest praktische oplossing!

Ziekmelding

Kunt u niet op een ander moment werken of blijft u langer ziek, dan is het belangrijk dat uw werkgever binnen 24 uur aan 18k doorgeeft dat u ziek bent en ook meldt wanneer u weer hersteld bent (Helpdesk Alfacheque: 013 46 41 961). Het is wellicht handig als u uw werkgever hieraan herinnert: 18k kan er dan voor zorgen dat u wordt doorbetaald. Voor uw werkgever is dit van belang omdat hij/zij geen eigen bijdrage hoeft te betalen over de niet- gewerkte uren. 

Doorbetaling

Na de ziekmelding zullen we u maximaal zes weken doorbetalen. U hoeft over deze periode geen alfacheques in te leveren. U ontvangt tijdens ziekte geen alfacheques van uw werkgever.

Vervanging

Indien u langer ziek blijft, dan kan 18k – op verzoek van uw werkgever – proberen vervanging te regelen. Vervanging is pas aan de orde wanneer u langer dan twee weken ziek bent. Het regelen van vervanging kan helaas niet gegarandeerd worden. Uiteraard kunt u nadat u hersteld bent, weer bij uw eigen klant(en) aan de slag!

Vakantie
In overleg met uw werkgever kunt u het opnemen van vakantie bespreken. In ieder geval mag u gedurende een kalenderjaar vier weken vakantie opnemen. De vergoeding (oftewel betaling) van deze vakantiedagen is opgenomen in uw uurloon. Over de periode van uw vakantie ontvangt u dan ook geen alfacheques van uw werkgever. Indien uw werkgever uw vakantieperiode tijdig doorgeeft dan kan 18k desgewenst tijdelijke vervanging proberen te regelen. Vervanging kan echter niet worden gegarandeerd.
Schade, aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Gemeente Tilburg
U als alfahulp steekt graag de handen uit de mouwen. Maar uw werkgever, heeft geen zin in ‘rompslomp’ met verzekeringen. Dan is het goed om te weten dat de gemeente Tilburg bij Centraal Beheer Achmea een verzekering voor uw werkgever heeft afgesloten. Gemeente Tilburg sluit de verzekering en is op dat moment de verzekeringnemer en betaalt de verzekeringspremie. Uw werkgever, en u zijn de verzekerden. De verzekering is ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea. In het geval van schade meldt de werkgever zich bij 18k. Zij zorgen voor een schadeformulier en leggen de werkgever de verdere stappen uit. Centraal beheer beoordeelt of de schade in aanmerking komt voor vergoeding. 

Wat is verzekerd? 
Een voorbeeld om het duidelijk te maken: 

Stelt u zich eens voor: Anja Jansen werkt als alfahulp voor Wim Hendriks, en stoft een dure vaas af die plotseling uit haar handen glipt. De schade bedraagt € 1.275,-. Dit valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van Wim. Anja kan de schade ook niet verhalen op haar particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 

Met onze verzekering wordt schade gedekt die ontstaat bij het uitoefenen van de functie. Zelfs als bestuurder van een auto, motor of bromfiets tijdens werkverkeer. 

De verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een werkgevers-aansprakelijkheidsverzekering en een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen. 

Let op: Eigen risico van de werkgever is per gemelde schade €250,-

Alle voordelen op een rij

  • De werkgever is goed verzekerd.
  • Geen administratieve rompslomp. Dat geldt voor alle betrokkenen.

Meer weten? 
Heeft u nog andere vragen over deze verzekering of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd ‘even Apeldoorn bellen’. Het telefoonnummer is (055) 579 8359, optie 3. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00- 17.30 uur.

Schade melden
De werkgever kan per mail (alfahulpinfo@18k.nl) de schade melden of per telefoon (013 46 41 961) . Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur.

Overige gemeenten

Uw gemeente heeft de risico’s voor u en voor uw werkgever zoveel mogelijk beperkt en heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij de SVB Servicecentrum PGB: een collectieve regeling zaakschade en een aansprakelijkheidsverzekering.
Het kan gebeuren dat u tijdens het werk schade bij uw werkgever veroorzaakt. Het kan ook zijn dat u tijdens het werk schade oploopt waarvoor uw werkgever verantwoordelijk is. Als uw eigen verzekering of die van de werkgever de schade niet dekt, dan kan de werkgever een beroep doen op deze verzekering.
Uw werkgever meldt de schade door een schadeformulier in te vullen en op te sturen naar het Servicecentrum PGB. Het schadeformulier kan de werkgever opvragen bij het SVB Servicecentrum PGB of dowloaden van de website, (Postbus 8038, 3503 RA Utrecht, telefoon: 030 – 26 48 200, e-mail: pgb@svb.nl internet: www.svb.nl/pgb). Hier kan de werkgever uiteraard ook terecht met vragen over dit onderwerp.
Bij schade aan de eigendommen van de werkgever is er een eigen risico. Dat is het gedeelte van de schade dat men zelf moet betalen. Het eigen risico is € 125,- per keer dat er schade is. Is er in hetzelfde jaar meer dan één keer schade? Dan is de eigen risico in dat jaar maximaal € 250,-. Per keer dat er schade is, wordt er maximaal € 1.000,- vergoed. Uw gemeente heeft via het Servicecentrum PGB ook een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten. De werkgever kan een beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering als er een (juridisch) conflict ontstaat met u. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze rechtsbijstandsverzekering? Neem dan even contact op met de Helpdesk Alfacheque van 18k.

Wijzigingen doorgeven
Indien er wijzigingen zijn in uw personalia (bv wijziging telefoonnummer, bankrekeningnummer of (e-mail)adres), geef deze wijzigingen dan door aan zowel uw werkgever als aan 18k.
Inkomsten en fiscus
Regeling dienstverlening aan huis
Voor uw werkzaamheden als alfahulp is de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ van de Belastingsdienst aan de orde. Deze regeling is van toepassing indien u in opdracht van een particulier (uw werkgever) huishoudelijke werkzaamheden in en om het huis verricht en u bij één opdrachtgever niet meer dan drie dagen per week werkt (het aantal uur is daarbij niet van belang: één uur op een dag geldt bijvoorbeeld ook als één gewerkte dag). Uw werkgever hoeft voor deze dienstverlening aan huis niets te melden aan de Belastingdienst en hoeft ook geen loonheffing in te houden of af te dragen. 

Aangifte inkomstenbelasting

Voor de Belastingdienst bent u kortom niet in loondienst. U moet uw inkomsten – via het aangifteformulier inkomstenbelasting – wel opgeven aan de Belastingdienst. De inkomsten geeft u op als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ en deze inkomsten tellen mee voor het vaststellen van uw toeslagen, uitkering en uw voorlopige teruggaaf. 
Wat dit voor u betekent, is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden, eventuele andere inkomsten en het aantal uur dat u als alfahulp werkt. Uiteraard kan het raadzaam zijn om u over uw situatie te laten adviseren. Voor meer informatie willen we u verwijzen naar de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of de belastingtelefoon (0800 0543). Jaarlijks ontvangt u overigens van 18k een totaaloverzicht over uw inkomsten van dat kalenderjaar. 

Voor gemeente Tilburg bij aangifte inkomstenbelasting

Daarnaast krijgt u op basis van uw aangifte een aanslag voor uw bijdrage in de zorgverzekeringswet. De bijdrage voor de zorgverzekeringswet bedraagt voor u als alfahulp 5,75% (percentage 2021) van uw verdiensten over een jaar. Werkt u bijvoorbeeld drie uur per week, dan ontvangt u op jaarbasis aan inkomsten € 2.428.92 waarover u 5,75% ofwel € 139,66 aan bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) betaalt. 

Voor de gemeente Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Daarnaast krijgt u op basis van uw aangifte een aanslag voor uw bijdrage in de zorgverzekeringswet. De bijdrage voor de zorgverzekeringswet bedraagt voor u als alfahulp 5,75% (percentage 2021) van uw verdiensten over een jaar. Werkt u bijvoorbeeld drie uur per week, dan ontvangt u op jaarbasis aan inkomsten € 2.340,00 waarover u 5,75% ofwel  € 134,55 aan bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) betaalt.

Vrijwillige verzekering
Als alfahulp kunt u vrijwillig een verzekering afsluiten voor de Ziektewet, de WIA en de WW. Meer informatie over het vrijwillig afsluiten van deze verzekeringen kunt u krijgen via het UWV (www.uwv.nl, 0900 – 9294). U kunt een verzekering op ieder moment afsluiten en ook weer beëindigen. De hoogte van de premie is sterk afhankelijk van het ‘dagloon’ dat u verzekert en hierbij spelen het aantal werkdagen per maand en de gemiddelde verdiensten natuurlijk ook een rol. De keuze is aan u!

Ziektewetverzekering

Bij ziekte krijgt u de eerste zes weken volledig (100%) doorbetaald van uw werkgever. Indien u een vrijwillige verzekering afsluit, krijgt na zes weken een ziekte-uitkering van het UWV. De uitkering is 70% van het loon dat u verzekerd hebt en u krijgt de uitkering maximaal 104 weken. De premie bedraagt 7,95% (2021) van het verzekerde dagloon.

WIA-verzekering

Bent u vrijwillig verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. U krijgt een WIA-uitkering als u minder dan 65% kunt verdienen van uw oude loon: een arts en arbeidsdeskundige zullen dat beoordelen. De hoogte van de uitkering hangt af van wat u nog kunt en van het loon dat u verzekerd hebt. De premie bedraagt 7,81% (2021) van het verzekerde dagloon.

WW-verzekering

Bent u vrijwillig verzekerd tegen werkloosheid? Dan krijgt u een WW-uitkering als u uw werk (gedeeltelijk) verliest. U ontvangt de eerste twee weken 75% van het loon dat u hebt verzekerd en daarna 70% over de WW-periode. De premie bedraagt 1,9% (2021) van het verzekerde dagloon.

Betaalschema

Klik hier voor inleverschema 2021