Alfacheque

Coronavirus

Als gevolg van de coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 • Heb jij én de klant geen klachten, dan kun je gewoon werken.
 • Heb jij gezondheidsklachten, zoals hoesten én neusverkoudheid met of zonder koorts? Ga dan niet naar de klant, laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met de Helpdesk (013 46 41 961 of alfahulpinfo@18k.nl).

Voor inhoudelijke vragen over het coronavirus kun je contact opnemen met:


Nieuwe regeling Hulp aan Huis gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg bouwt de inzet van alfahulpen via 18k in de loop van 2021 af. De aanbieders Hulp aan Huis in Tilburg zijn echter bereid om alfahulpen in dienst te nemen.

In de gemeente Tilburg zijn de volgende aanbieders Hulp aan Huis actief:

Actiefzorg, www.actiefzorg.nl (klanten), www.werkenbijactiefzorg.nl (alfahulpen), telefoon 088-7508200, mailadres sollicitatie@actiefzorg.nl

Acteon Thuiszorg, www.acteonthuiszorg.nl, telefoon 013-75 06 100 (vestiging) 024-75 13 499 (HR afdeling), mailadres info@acteonthuiszorg.nl

Tzorg, www.tzorg.nl, mailadres regiotilburg@tzorg.nl, telefoon 06 30 55 22 23

Thalia, www.thaliathuiszorg.nl, telefoon 013-58 30 011, mailadres info@thaliathuiszorg.nl

Nuevo, www.nuevo-zorg.nl, telefoon 013-59 10 728, mailadres personeelszaken@nuevo-facilitair.nl

Thuiszorg INIS, www.thuiszorginis.nl, telefoon 013-7112464, mailadres tilburg@thuiszorginis.nl

Aanbieders betalen volgens cao VVT.

Met klant(en) bespreken

Denkt u alvast eens na over de keuze van een aanbieder. Bespreek het ook goed met uw klant(en), zeker als u bij uw vertrouwde klant(en) wilt blijven schoonmaken. In dat geval is het belangrijk dat u en uw klant(en) kiezen voor dezelfde aanbieder. We adviseren u de volgende stappen te nemen:

 • Neemt u eerst zelf contact op met de aanbieder om te vragen of u daar mag komen werken.
 • Daarna kan uw klant contact opnemen met de aanbieder om daar klant te worden.
 • Geef vervolgens door aan de gemeente welke aanbieder het wordt (via telefoonnummer 14 013).

Wanneer

Uw klanten krijgen in de loop van 2021 een gesprek met de gemeente. Dat gesprek gaat over het aantal uren Hulp aan Huis. Tijdens dat gesprek moeten uw klanten ook aangeven naar welke aanbieder ze overstappen.

Klanten mogen ook al vóór het gesprek overstappen naar een aanbieder. In ieder geval moeten ze overstappen vóór eind 2021.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wellicht wil uw klant alles zelf willen regelen via een persoonsgebonden budget. Of dat mogelijk is, bepaalt Toegang Tilburg. Op www.tilburg.nl/schoonhouden staat informatie over de voorwaarden.

Uw klant moet hij in staat zijn om met een pgb om te gaan, omdat hier veel regelwerk bij komt kijken. Zo moet hij zelf hulp inkopen en afspraken maken met diegene die hulp gaat leveren. Dit moet de inwoner en de hulp vastleggen in een contract. Dat heet een zorgovereenkomst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft zorgovereenkomsten op de website staan die hiervoor gebruikt moeten worden. De SVB en de gemeente controleren de zorgovereenkomst. Vervolgens kan de inwoner de  rekeningen van de hulp naar de SVB sturen. De SVB beheert het budget en betaalt de hulp.

Op deze sites staat algemene informatie voor inwoners over een pgb:

Op de site van de SVB staat bijvoorbeeld ook wat er gebeurd als uw hulp ziek is. Zie https://www.svb.nl/uw_zorgverlener_is_ziek

Voor meer informatie klik op onderstaande linken:

Tilburg
Website gemeente Tilburg: Hulp aan huis

Meer informatie: U bent klant?

Baarle Nassau
 Hoe werkt de Alfacheque?

 • De gemeente zoekt een geschikte alfahulp voor u. De gemeente geeft uw gegevens door aan 18k. Zij zorgt voor de administratieve ondersteuning.
 • U en uw hulp ontvangen allebei een introductiemap van 18k waarin u alle benodigde informatie aantreft. In de map zit ook de arbeidsovereenkomst die u beiden – u en de alfahulp – ondertekent. U ontvangt de Alfacheques, steeds per kwartaal.
 • Na afloop van het werk ‘betaalt’ u de alfahulp met de Alfacheque. Voor ieder gewerkt uur geeft u één cheque.
 • Iedere vier weken stuurt uw alfahulp de Alfacheques naar 18k.
 • Zoals u waarschijnlijk weet, moet u voor de huishoudelijke hulp van uw alfahulp een eigen bijdrage betalen. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Meer informatie klik op onderstaande link:

Meer informatie: U bent klant? 

Alphen-Chaam
U komt in aanmerking voor hulp bij het huishouden en u heeft ervoor gekozen om de zorg te kopen met behulp van het persoonsgebonden budget waarbij de gemeente u ondersteuning biedt.

Hoe werkt de Alfacheque?

 • WZSW (Wonen zorg en service in de wijk) zoekt een geschikte alfahulp voor u.
 • WZSW geeft uw gegevens door aan 18k. Zij zorgt voor de administratieve ondersteuning.
 • U en uw hulp ontvangen allebei een introductiemap van 18k waarin u alle benodigde informatie aantreft. In de map zit ook de arbeidsovereenkomst die u beiden – u en de alfahulp – ondertekent. U ontvangt de Alfacheques, steeds per kwartaal.
 • Na afloop van het werk ‘betaalt’ u de alfahulp met de Alfacheque. Voor ieder gewerkt uur geeft u één cheque. Iedere vier weken stuurt uw alfahulp de Alfacheques naar 18k.
 • Zoals u waarschijnlijk weet, moet u voor de huishoudelijke hulp van uw alfahulp een eigen bijdrage betalen. Deze wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Meer informatie klik op onderstaande link:

Meer informatie: U bent klant?